Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1943 Quý Mùi

Xem tuổi xông nhà 2015 theo phong thủy cho người sinh năm 1943 Quý Mùi

Gia chủ sinh năm 1943 Quý Mùi trong năm mới Ất Mùi 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1966; 1975; 1983; 1952; 1953; 1974; 1978; 1990; 1967; 1995 Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamstamp Mức độ tốt của từng tuổi giảm dần từ trên xuống: 1966 Bính Ngọ –
Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1944 Giáp Thân

Xem tuổi xông nhà 2015 theo phong thủy cho người sinh năm 1944 Giáp Thân

 Gia chủ sinh năm 1944 Giáp Thân, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1952; 1954; 1963; 1966; 1975; 1955; 1967; 1984; 1992; 1993. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của các tuổi theo hướng giảm dần: 1952 (Nhâm Thìn – Tràng lưu
Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm Ất Dậu 1945

Xem tuổi xông nhà 2015 theo phong thủy cho người sinh năm Ất Dậu 1945

Gia chủ sinh năm 1945 Ất Dậu, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau xông nhà, đất: 1952; 1953; 1954; 1966; 1983; 1955; 1962; 1967; 1974; 1985. Ảnh minh họa Dưới đây là bảng phân tích cụ thể cho từng tuổi theo thứ tự tốt giảm dần từ trên xuống:
Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1946 Bính Tuất

Xem tuổi xông nhà 2015 theo phong thủy cho người sinh năm 1946 Bính Tuất

Gia chủ sinh năm 1946 Bính Tuất, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có sinh năm sau đây xông nhà, đất: 1966; 1975; 1978; 1987; 1974; 1983; 1986; 1995; 1953; 1954 Ảnh minh họa. Nguồn: Vnxpress Bảng đánh giá cụ thể theo mức độ tốt giảm dần từ trên xuống: Tuổi xông nhà
Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi

Xem tuổi xông nhà 2015 theo phong thủy cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi

Gia chủ sinh năm 1947 Đinh Hợi, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1975; 1987; 1952; 1966; 1967; 1974; 1978; 1986; 1957; 1962. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1975 (Ất Mão
Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1948 Mậu Tý

Xem tuổi xông nhà 2015 theo phong thủy cho người sinh năm 1948 Mậu Tý

Gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1980; 1947; 1950; 1956; 1968; 1973; 1976; 1988; 1993; 1995. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1980
Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

Xem tuổi xông nhà 2015 theo phong thủy cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

Gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, trong năm 2015 Ất Sửu nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1947; 1950; 1957; 1960; 1964; 1977; 1980; 1984; 1987. Ảnh minh họa Bảng đánh giá cụ thể mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên

Tiện Ích Phong Thủy – Tra Cứu Phong Thủy – Phong Thủy Ứng Dụng